Mittetulundusühing Spordiklubi Sintai-S pakub igale soovijale võimalust sõltumata ettevalmistuse tasemest tegeleda:

  • üldise kehalise kasvatusega (alates 2. eluaastast)
  • ujumisega (alates 3. eluaastast)
  • Shotokan Karate-Do-ga (alates 6. eluaastast)
  • Kikkpoksiga (alates 6. eluaastast)
  • Ju-Jitsu-ga (alates 6. eluaastast)

Spordiklubi Sintai-S eesmärk on spordi ja kehakultuuri tutvustamine ja propageerimine, samas laste ja noorte vaba aja sisustamine sportliku tegevusega.

Spordiklubi Sintai-S peab tähtsaks mitmekülgse kehalise arendamise, tervise tugevdamise ja tervislike eluviiside ning harjumuste kujundamise rolli.

Uusi liikmeid vanuses alates 2. aastast võtame vastu aastaringselt.

Treeningud saalis toimuvad Kesklinnas, Lasnamäel, Koplis, Mustamäel ja Pirital, treeningud basseinis toimuvad Põhja Tallinn ja Pirital.

Täpsemat informatsiooni saab alljärgnevatel telefonidel:

  • 564 827 78, Peatreener — Anton Brussin
  • 533 139 83, Administraator — Ljubov Smolina

Uus õppeaasta algab 02/09/2019!

NB! Alates 01/09/2019 avalikustatakse kogu jooksev info (ajutume ajakava muutmine, aadressi muutmine jne.) ainult spordikooli koduleheküljel http://www.sintai-s.ee ja Facebook’is (www.facebook.com/SKSintaiS).

 

Alates 01/09/2019 ootavad Teid ja Teie lapsi mõned muudatused:

 

📌jõustuvad uued üldtingimused (manuses)

📌muutuvad hinnad mõnedele pakettidele – tutvuda uute hindadega saate leheküljel http://sintai-s.ee/hinnakiri (kuna on hetkel info ei ole veel avalikustatud, siis hinnad on toodud manuses eraldi failna) – siinjuures õpilastele vanuses alates 7.eluaastast pakutatakse piiramatu treeningute kogust saalis nädalas

📌muutub ümberarvestuse süsteem mõnede pakettide ja vanuse gruppide puhul – tutvuda uue ümberarvestuse korraga saate üldtingimustes

📌kehtestatakse boonuspunkte arvutamise kord õpilastele vanuses alates 7.eluaastast – õppeaasta lõppes määratakse spordikooli parim õpilane

📌kehtestatakse võistlustel (klubisisesed võitlused ei arvestata) osalemise eest boonuse süsteem — auhinnalased kohad annavad õppetasu soodustust võistlustele järgnevaks kuuks, samas määratakse õppeaasta lõppes spordikooli parim sportlane

📌kehtestatakse normatiivide sooritamise kord (arvestused):

  • õpilastele vanuses 4+ arvestuse sooritamine on aluseks järgmise vanusegruppi üleviimiseks
  • õpilastele vanuses 7+ arvestuse sooritamine on aluseks spordigruppi üleviimiseks

Kui Teie ei ole uuete tingimustega ja hindadega nõus, siis on Teil õigus lepingut lõpetada alates 01/09/2019, esitades avaldust leheküljel http://www.sintai-s.ee/rus/out.

Kinnitus klubi poolt toetuse saamiseks

Lugupeetud lapsevanemad!

Oktoober on kuu, millal tuleb teha kinnituse, et olete MTÜ Spordiklubi Sintai-S liige.

Palume Teid teha alates 10/10/2016 pearaha kinnitusi, kuid mitte hiljemalt 28/10/2016 leheküljel www.eesti.ee/est/teenused/kodanik/toetused_ja_sotsiaalabi_1/minu_lapsed_spordiklubides.

Teie toetus on meie jaoks väga tähtis!

Kinnitust tuleb teha 7-19 k.a. aastastele sportlastele.

Kinnitusega seotud küsimuste tekkimisel palume pöörduda peatreenerile Anton Brussini poole (tel. 56482778)

Kinnitus klubi poolt toetuse saamiseks

Lugupeetud lapsevanemad!

Oktoober on kuu, millal tuleb teha kinnituse, et olete MTÜ Spordiklubi Sintai-S liige.

Palume Teid teha alates 19/10/2015 pearaha kinnitusi, kuid mitte hiljemalt 28/10/2015 leheküljel www.eesti.ee/est/teenused/kodanik/toetused_ja_sotsiaalabi_1/minu_lapsed_spordiklubides.

Teie toetus on meie jaoks väga tähtis!

Kinnitust tuleb teha 7-19 k.a. aastastele sportlastele.

Kinnitusega seotud küsimuste tekkimisel palume pöörduda peatreenerile Anton Brussini poole (tel. 56482778)