Üldkehaline ettevalmistus

Üldkehaline ettevalmistus

  • üldise kehalise kasvatusega (alates 2. eluaastast)